Vzhledem ke skutečnosti, že ke dni 15. září 2021 nebyl na území České republiky zrušen stav pandemické pohotovosti, mohou voliči v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 využít zvláštní způsoby hlasování. Veškeré informace naleznou voliči v přílohách.

Informujeme voliče, kteří mají jakékoli zdravotní postižení, o přehledu volebních místností s bezbariérovým přístupem.

Primátor města Ing. Jiří Anděl, CSc., vydal "Oznámení o době a místě konání voleb". Více informací v příloze.

Primátor města Ing. Jiří Anděl, CSc. svolává 1. zasedání okrskových volebních komisí v Děčíně. Všem delegovaným nebo jmenovaným členům komisí byly zaslány na zasedání pozvánky. Informace je také zveřejněna na úřední desce města. Více informací naleznete v příloze.

Politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla pro volby do PS PČR může dle § 14e odst. 3 a 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, delegovat prostřednictvím svého zmocněnce do okrskových volebních komisí jednoho člena a jednoho náhradníka.

 

Primátor města informuje politické strany, politická hnutí, koalice a nezávislého kanditáta, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o počtu a sídle volebních okrsků v Děčíně.

Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 08.-09.10.2021 je ve volebních místnostech nutné prokázat totožnost a státní občanství České republiky následujícími doklady:

 • Platný občanský průkaz
 • Platný cestovní, diplomatický nebo služební pas ČR
 • Platným cestovním průkazem

Novelou zákona o občanských průkazech se již neumožňuje vydávat pro účel výkonu volebního práva občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíce, tzv. občanské průkazy typu "blesk" (vydání občanského průkazu na počkání v době voleb).

Strana 1 z 2

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
883
rozpočet (mil. Kč)

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top